FS3. Thao tác cơ bản trên web

Chúng ta sẽ cùng làm quen với các thao tác cơ bản khi làm việc với website, bao gồm

  • Đổi tên – slogan – thông tin cơ bản
  • Viết – Sửa – Xóa bài
  • Tạo – Sửa – Xóa chuyên mục
  • Tạo – Sửa – Xóa thành viên
  • Làm quen với Giao diện – Plugin
  • Làm quen với các thành phần ở trang quản trị