FS2. Cài đặt website trên Laragon

Qua bài viết này, dù không cần học tiếp, bạn cũng đủ kĩ năng để tạo được một website cơ bản rồi, chỉ là nó chỉ chạy ở máy tính thôi.

Video hướng dẫn: https://www.loom.com/share/8c9b178ec3b54f06a7945fe0af2a75a5

Lưu ý

  • Project Name: điền gì cũng được, ví dụ: Thuathienhue. Sau khi cài đặt thành công, địa chỉ vô web sẽ là Thuathienhue.test
  • Sau khi Laragon chạy xong, sẽ có thông báo hoàn tất (trong video mình đã không đề cập tới cái thông báo này)

Thắc mắc

  • Đăng vào nhóm hoặc hỏi trực tiếp ở phòng đọc

Bài tập

  • Tạo thử một vài trang web và đăng nhập vào trang quản lí