FS1. Cài đặt Laragon trên máy tính

Laragon là công cụ cho phép chúng ta tạo website ngay trên máy tính mà không cần kết nối Internet.

Laragon được chọn bởi vì nó nhẹ, nhanh, dễ cài đặt, dễ sử dụng, tính năng nhiều.

Video bên dưới sẽ trình bày cách cài đặt Laragon trên máy tính.

Mọi vấn đề thắc mắc, hãy đăng vào nhóm, hoặc hỏi trực tiếp tại phòng đọc vào các buổi tối đã được báo trong nhóm.

Bài tập

  • Cài đặt Laragon
  • Tìm ít nhất tên 03 công cụ tương tự Laragon